Profil produkcji

Asortyment produkcji i usług obejmuje cztery dziedziny działalności:

  • wytwarzanie materiałów uszczelkowych: tektur i płyt,
  • seryjna produkcja uszczelek,
  • dorabianie uszczelek na podstawie dostarczonego wzoru,
  • obróbka skrawaniem,

Proces produkcyjny w Wytwórni Uszczelek “Morpak” rozpoczyna się od podstawowych materiałów, na które składają się tektura i płyta uszczelkowa. Do końca 1996 roku materiały używane do produkcji uszczelek zawieraly azbest. Z początkiem roku 1997 zastąpione zostały uszczelkową tekturą i płytą bezazbestową, która w pełni dorównuje poprzednim pod względem wytrzymałości na wysokie temperatury i obciążenia jakim poddawane są uszczelki.

Obecnie Morpak ma w swoim asortymencie 3300 różnych uszczelek w większości dla przemysłu motoryzacyjnego.

Produkcję tektury na bazie własnej receptury i technologii realizujemy w zakładzie produkcyjnym w Łapinie koło Kolbud. Produkcja płyt uszczelkowych oraz uszczelek odbywa się w również w tym zakładzie.